Wołowski Elementarz Kulturalny

Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie"

Dolnośląski Zespół Folklorystyczny “Warzęgowianie”, liczący obecnie 31 członków, jest kontynuatorem najlepszych utworów i tradycji 40-to osobowego Zespołu Pieśni i Tańca “Warzęgowo”, który powstał 17.04 1974 r, z inicjatywy aktywnego koła i jego przewodniczącego, przy wsparciu Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej z przewodniczącą Małgorzatą Popławską-Rybak oraz Naczelnika Gminy Wołów – Władysława Zagórskiego.

Pierwszym instruktorem tańca była Janina Rej-Pogrzeba, akompaniatorem, instruktorem kapeli i chóru nauczyciel – Eugeniusz Opyd. Konsultantem układów tanecznych i choreografem zespołu był znany i ceniony na Dolnym Śląsku Józef Bąkowski. W latach 80-tych współpracował z zespołem znany w województwie instruktor muzyki Marian Rudnicki.

Przez zespół przewinęło się 156 członków /70 zespół taneczny, 60 zespół śpiewaczy, 26 kapela/. Zespół dał ponad 300 koncertów. W repertuarze zespołu jest ponad 150 pieśni ludowych z regionów: dolnośląskiego, śląskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, rzeszowskiego. Zespół tańczył: poloneza, jedlinioka, krakowiaka, kujawiaka, polkę, mazura i zbójnickiego. Opracował suitę dolnośląską i rzeszowską. Kultywował tradycje i obrzędy ludowe opracowując: “Kiszenie Kapusty”, “Noc Kupały”, “Zapusty”, “Odczynianie Uroków”, “Podstrzyżyny Grzesia”, “Dożynki”, “Wesele Dolnośląskie”. Wielokrotnie nagradzany w wojewódzkim turnieju “Kolorowe Wsie”.
Od 1976-1992 r. oraz od 2010 r. Muzykująca Rodzina Opydów – stanowiąca trzon zespołu, uczestniczyła we wszystkich Ogólnopolskich, obecnie Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.

Pod koniec 2009 r. na wiadomość o organizowanych w Oławie I Europejskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin, Muzykująca Rodzina Opydów, rozpoczęła próby i przygotowała program, aby wziąć udział w spotkaniach.

Kontakt z innymi rodzinami oraz atmosfera spotkań zmobilizowała członków rodziny do odbudowania zespołu tanecznego z inicjatywy Józefy Madery i Grzegorza Kmiecia – byłych tancerzy zespołu, oraz kapeli w czym pomógł Aleksander Tkaczyk – emerytowany nauczyciel z Wołowa, ucząc młodzież gry na skrzypcach. Zespół zmienił nazwę na Dolnośląski Zespół Folklorystyczny “Warzęgowianie”. Próby odbywały się w mieszkaniu prywatnym Eugeniusza Opyda. Pod koniec 2012 r. użyczył on nieodpłatnie lokal STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO “Warzęgowianie”, który jest siedzibą zespołu.

Zespół jest wielopokoleniowy /obecnie członkami są 4 pokolenia/ składa się z kapeli, zespołu tanecznego, grupy śpiewaczej i dziecięcej – “Małe Warzęgowo”

Osiągnięcia:
Aktualny skład:

1. Józefa Madera – śpiew, taniec
2. Stanisława Augustyniak – śpiew, taniec
3. Barbara Kucar – śpiew, taniec
4. Anna Grobelna – śpiew, taniec
5. Jadwiga Wysopal – śpiew, taniec
6. Jerzy Opyd – śpiew, taniec
7. Grzegorz Kmieć – śpiew, taniec
8. Ryszard Danaj – śpiew, taniec
9. Andrzej Grobelny – śpiew, taniec
10. Eryk Wysopal – śpiew, taniec
11. Grzegorz Wysopal – śpiew, taniec
12. Mariusz Markiewicz
13. Maria Pałys – śpiew
14. Małgorzata Kucar – śpiew
15. Małgorzata Kmieć – śpiew
16. Maria Piszora – śpiew
17. Jacek Madera – śpiew
18. Aleksander Tkaczyk – skrzypce
19. Andrzej Augustyniak – klarnet
20. Wiesław Opyd – kontrabas, śpiew, taniec
21. Eugeniusz Opyd – akordeon, śpiew
22. Magdalena Woźniak – taniec, śpiew

"MAŁE WARZĘGOWO"

1. Daria Pietras – wszyscy taniec i śpiew
2. Antonina Imińska
3. Alicja Marciniak
4. Joanna Waliszewska
5. Julia Szkudlarek
6. Monika Wróbel
7. Roksana Kuc
8. Nikodem Imiński
9. Tomasz Augustynowicz
10. Patryk Stokłosa
11. Łukasz Grodzki
12. Krystian Oleksy
13. Jakub Grobelny
14. Eryk Wysopal – skrzypce
15. Eugeniusz Opyd – akordeon

Dyskografia:

1.Zespół Warzęgowianie
2.Dolnośląski Zespół Folklorystyczny “Warzęgowianie”
3.Nagrania Polskiego Radia Wrocław z Listy Przebojów

Zewnętrzne informacje o zespole:
Skip to content