Wołowski Elementarz Kulturalny

Zespół Ludowy "Mojęcice"

Dyskografia:
Zespół ma na koncie 6 płyt z utworami ludowymi, kresowymi oraz kolędami i pastorałkami.

Rozpoczęło się od zespołu teatralnego, by 12 kwietnia 1979r. podczas spotkania przedstawicieli koła gospodyń wiejskich w Mojęcicach, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wołowie i Wołowskiego Ośrodka Kultury podpisać akt powołania Ludowego Zespołu Mojęcice. Członkinie samodzielnie uszyły i wyszywały pierwsze stroje. Przez prawie cztery dekady działania przez zespół przewinęło się ponad 120 osób. Kilka osób z pierwszego składu występuje w zespole do dziś. Jego pierwszym instruktorem z ramienia Wołowskiego Ośrodka Kultury został p. Marek Rudnicki.

W 1987 roku opiekę objął Lucjan Sadowski, który prowadził zespół przez kolejne 15 lat. Od 2002 roku instruktorem muzyczno-wokalnym jest Aleksandra Żmikowska. Do dnia dzisiejszego zespół działa pod egidą Wołowskiego Ośrodka Kultury. Początkowo występom wokalnym towarzyszył akordeon. Od 19 lat zespół koncertuje z własną kapelą – aktualnie w składzie: akordeon i skrzypce. Początkowo skromny repertuar oparty na kulturze, tradycji i obyczajach przywiezionych do Mojęcic z ziem wschodnich zaczął się rozrastać, by dziś stanowić obszerny śpiewnik mieszczący się w kilku segregatorach. W repertuarze znajdują się piosenki ludowe, biesiadne, kresowe, patriotyczne, sakralne, kolędy i pastorałki. Zespół od początku ubarwiał swoimi występami imprezy zakładowe, gminne, uroczystości państwowe, kulturalne i religijne. Bierze udział w rozmaitych festiwalach, przeglądach i konkursach, w których wielokrotnie otrzymywał pierwsze miejsca lub inne wyróżnienia i nagrody. W swej historii odnotował także występy zagraniczne – na Ukrainie, Litwie i w Niemczech, reprezentując tan Gminę Wołów.

Osiągnięcia:

Wśród licznych odznaczeń i nagród najcenniejszą dla zespołu jest dyplom z błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II za zaangażowanie w życie tutejszej parafii. Społeczna praca zespołu była i jest zauważana, doceniana i wielokrotnie nagradzana. Dwukrotnie brał udział w audycjach Radia Wrocław. Zespół dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie kultury ludowej. Ponadto otrzymywał nagrody Marszałków Województwa Dolnośląskiego i Starostów Powiatu Wołowskiego oraz pióro od p. Janusza Piechocińskiego za kultywowanie kultury ludowej, tradycji i patriotyzmu. Za swoje dokonania ma na koncie Odznakę Zasłużonych Działaczy Kultury. Dwóch członków zespołu zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Złotym i brązowym Krzyżem Zasługi. Zespół zajmował czołowe miejsca w większości edycji „Kolorowych Wsi”, „Na Folkową Nutę”, „Targach Kultury”, Wojewódzkich i Powiatowych Przeglądach Kolęd. Występował także na przeglądzie Euroregionalnym Piosenki Ludowej i Przeglądzie Tradycji Dolnośląskiej w Operze Wrocławskiej. Jest inicjatorem Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Mojęcicach.

Skip to content