Wołowski Elementarz Kulturalny

Eugeniusz Opyd

Informacje zewnętrzne:

W latach 1961-64 uczęszczał i ukończył Ognisko Muzyczne w Wołowie w klasie akordeonu. W tym czasie w Szkole Podstawowej w Warzęgowie był tancerzem zespołu ludowego prowadzonego przez nauczycielkę Genowefę Gębarowską-Pałys. W ostatnim roku był akompaniatorem grając na akordeonie. W Studium Nauczycielskim w Legnicy przez dwa lata był członkiem chóru oraz prowadził zespól instrumentalno-wokalny NIHIL NOWI pod okiem opiekuna mgr Chołowni.
Najwięcej osiągnął u siebie będąc przewodniczącym koła ZMW i ZSMP oraz przewodniczącym Społecznej Rady Klubu „Ruch” w Warzęgowie. W 1971 będąc na obozie w Ośrodku ZG ZMW w Śródborowie spotkał wielu ciekawych ludzi, np. Wojciecha Siemiona oraz instruktora muzycznego z lubelskiego, którzy zachęcili go do dalszej pracy.
Wspólnie z młodzieżą prowadził zabawy taneczne, gromadząc środki na remont świetlicy, w której w październiku 1971 powstał Klub Prasy i Książki „Ruch”, a już na początku następnego roku rozpoczęły się próby zespołu instrumentalno-wokalnego „MY-72”, który przygrywał na wieczorkach tanecznych w klubie, zaś Kol. przewodniczący zgłębiał swoją wiedzę na obozie organizatorów zespołów muzycznych ZMW w Rudziskach Pasymskich.
Zespół „MY-72” był w latach 1972-74 trzykrotnie laureatem zdobywając I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Amatorskich Zespołów Artystycznych w Dzierżoniowie. W nagrodę uczestniczył w Centralnym Święcie Młodości w lipcu 1972 w Łodzi wraz z zespołem Pieśni i Tańca z Mieroszowa co zachęciło go do utworzenia 40-osobowego Zespołu Pieśni i Tańca „Warzęgowo” obecnie „Warzęgowianie” (1974). W duchu nowoczesności zaprasza na stronę: http://warzegowianie.pl.tl/O-zespole.htm z historią zespołu.
Od 1976 zaczęła swój artystyczny żywot Muzykująca Rodzina Opydów, uczestnicząca we wszystkich do chwili obecnej Ogólnopolskich i Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.
Sukcesy zespołów i wzorowa działalność Społecznej Rady Klubu umożliwiła zdobycie w l. 1976-1988 trzech pucharów przechodnich w woj. współzawodnictwie „Ligi Klubów” oraz zdobycie miana Złotego Klubu RSW w 1988. Społeczna Rada Klubu została wyróżniona także hon. dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (1981), a prowadzony przezeń Dolnośląski Zespół Folklorystyczny otrzymał odznakę hon. Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016).

Osiągnięcia

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1977); Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984) oraz odznakami: złotą hon. ZMW (1974), Zasłużony działacz kultury (1976), brązową (1977) srebrną (1982) złotą (1987) odznaką Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, złotą hon. Zasłużony dla woj. dolnośląskiego (2017), Za zasługi dla ZMW (2017), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), I miejsce w plebiscycie "Kuriera Gmin" jako opiekun roku. (2016), „Człowiek Kultury 2017” na Powiatowej Gali Kultury i Sportu (2017), Osobowość Roku 2017 w Kategorii Kultura powiatu wołowskiego w Plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”, Odznaka „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” (2019), Złota Odznaka Za Zasługi dla Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk (2020).

Zobacz więcej
Eugeniusz Opyd - spotkanie
Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie"
Skip to content